Organik olamning rivojlanishi va antropologiyasi.pdf